Skip to content

2023-2024 оны хичээлийн жилийн замын зардлын буцаан олголт

Санамж:

Биет тасалбар авсан бол аль болох цэвэрхэн хадгалах;

📱Онлайн тасалбар авсан бол материал авчирч өгөх үедээ хэвлэж өгөх; Захиалгын дугаар, үнийн дүн, сугалааны дугаар зэрэг мэдээлэл тод харагдаж байх ёстой тул тасалбараа аль болох цэвэрхэн хадгалаарай. Эдгээр мэдээллийг системд бүрэн оруулах шаардлагатай байдаг тул аль нэг мэдээлэл нь байхгүй, арилсан тохиолдолд тухайн тасалбар хүчингүй болох эрсдэлтэй гэдгийг санана уу.

Хуваалцах:

Бусад нийтлэл

Асуулга

Skip to content