Skip to content

Тэнхим/Багшлах бүрэлдэхүүн

Ерөнхий эрдмийн тэнхим

Ерөнхий эрдмийн тэнхим нь 2000 онд байгуулагдаж, тэнхимийн эрхлэгчээр академич Ж.Болдбаатар багшийг томилж тус тэнхимийн үндэс суурь анх тавигдсан юм.

Нийтийн эрх зүйн тэнхим

Шихихутуг их сургуулийн Нийтийн эрх зүйн тэнхим нь одоо үндсэн орон тооны 20 гаруй доктор, профессор, багш нартайгаар Төрийн онол, Эрх зүйн онол…

Хувийн эрх зүйн тэнхим

Шихихутуг их сургуулийн Хувийн эрх зүйн тэнхим нь одоогоор үндсэн орон тооны 2 доктор, 1 дэд профессор багштайгаар Иргэний эрх зүй, ….

Удирдахуйн ухааны тэнхим

Шихихутуг их сургуулийн удирдахуйн ухааны тэнхим нь одоо үндсэн орон тооны нэг орон тооны бус 2 багш нартайгаар бизнесийн удирдлагын магистрын …

Skip to content