Skip to content

Бүтэц зохион байгуулалт

Шилдэг сайн сургуулийн гол суурь нь сайн хөтөлбөр, сайн профессор багш байдаг. Манай сургуульд үе үеийн шилдэг профессор багш нар хичээл орж ирсэн түүхтэй. Монголын хууль зүйн шинжлэх ухааны салбарын домогт профессорууд Г.Совд, О.Амархүү нар Шихихутуг их сургуульд ажиллаж байв. 

Өдгөө Шихихутут их сургуулийн 2, 3 дахь үеийн төгсөгчид гүйцэтгэх удирдлагын багт ажиллаж, төрөлх сургуулийнхаа хөгжлийг тодорхойлон хэрэгжүүлж байна.

Skip to content