Skip to content

Удирдах зөвлөл

Нэр
Боловсролын болон эрдмийн зэрэг, цол
Албан тушаал
Ч.Энхбаатар
УЗ-ийн дарга
УЗ-ийн дарга
Нэр
Боловсролын болон эрдмийн зэрэг, цол
Албан тушаал
Д.Лүндээжанцан
Гишүүн
Гишүүн
Д.Оюунцэцэг
Гишүүн
Гишүүн
В.Алзахгүй
Гишүүн
Гишүүн
Н.Одон
Гишүүн
Гишүүн
Багшийн төлөөлөл
Гишүүн
Гишүүн
Суралцагсдын төлөөлөл
Гишүүн
Гишүүн
Skip to content