Skip to content

Хамтын ажиллагаа

Дотоод хамтын ажиллагаа

УЕПГ-ын дэргэдэх Сургалт, судалгааны хүрээлэн
БХИС-ийн Эрдэм шинжилгээний хүрээлэн
Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
Монголын Шүүгчдийн холбоо
Мета сэтгэл судлалын хүрээлэн

Олон улсны хамтын ажиллагаа

University of Bonn, Germany
Bennett University,India
University of Savoy, France
Ural State Law University, Russia
Soka Gakkei University, Japan
Institute of Max Plank, Germany
Handong University, South Korea
Inner Mongolia University, China
Irkutsk State University, Russia
Soongsil University, South Korea
Skip to content