Skip to content

Санал, гомдол, талархал

Хүсэлт илгээх

Сургалтыг үйл ажиллагаатай холбоотой ёс зүйн зөрчил болон аливаа шударга бус үйлдлийн талаар та бидэнд мэдээлэх боломжтой. Та мэдээлэл ирүүлэхдээ өөрийн нэр, бусад хувийн мэдээллээ нууцалж болно.  Хэрхэн шийдвэрлэсэн талаар таныг хүсвэл мэдээлэх боломжтой.
Skip to content