Skip to content

Бакалавр

Доорх арга хэмээжний өдөр өөрчлөгдөж магадгүй тул та бүхэн лавлаж асууна уу!

2023 - 24 Академик календар

Хэвлэх

БАКАЛАВРЫН ХӨТӨЛБӨРИЙН НЭГДСЭН КАЛЕНДАР

Огноо
Анги
Арга хэмжээ
10 сарын 23-27 өдөр
2-р курс
ЕАР шалгалт
11 сарын 06-10 өдөр
3-р курс
Ангийн ажил хийх удирдамж өгөх
11 сарын 13-17 өдөр
3-р курс
Ангийн ажлын сэдэв сонголт
12 сарын 04-08 өдөр
3-р курс
Ангийн ажлын хяналт
12 сарын 11-15 өдөр
2-р курс
ЕАР шалгалт
12 сарын 25-28 өдөр
1-4 р курс
Улирлын шалгалт
1 сарын 02-05 өдөр
1-4 р курс
Улирлын шалгалт
1 сарын 08-26 өдөр
1-4 р курс
Оюутны амралт
2 сарын 12-16 өдөр
1-4 р курс
Дахин, нөхөн шалгалт
2 сарын 26-3 сарын 01
3-р курс
Ангийн ажлын явцын хяналт
3 сарын 04-4 сарын 05 өдөр
4-р курс
Мэргэжлийн дадлага
3 сарын 18-22 өдөр
2-р курс
ЕАР шалгалт
4 сарын 29-5 сарын 17 өдөр
4-р курс
Тойм лекц, Төгсөлтийн шалгалт
5 сарын 06-10 өдөр
2-р курс
ЕАР шалгалт
5 сарын 20-24 өдөр
4-р курс
Эрдмийн баяр
5 сарын 20-31 өдөр
1-3 р курс
Улирлын шалгалт
6 сарын 10-14 өдөр
1-3 р курс
Дахин, нөхөн шалгалт

ЭРХ ЗҮЙ БАКАЛАВАР

Огноо
Анги
Арга хэмжээ
4 сарын 01-05 өдөр
3-р курс
Ангийн ажлын хамгаалалт
4 сарын 08-12 өдөр
4-р курс
Мэргэжлийн дадлагын тайлан бичих
4 сарын 15-19 өдөр
4-р курс
Мэргэжлийн дадлагын тайлан хамгаалах
4 сарын 22-26 өдөр
4-р курс
Улирлын шалгалт

БИЗНЕСИЙН ЭРХ ЗҮЙ БАКАЛАВАР

Огноо
Анги
Арга хэмжээ
4 сарын 01-05 өдөр
4-р курс
Судалгааны ажил
4 сарын 08-12 өдөр
4-р курс
Судалгааны ажлын явц
4 сарын 15-19 өдөр
4-р курс
Судалгааны ажлын хамгаалалт
4 сарын 22-26 өдөр
4-р курс
Улирлын шалгалт

Өмнөх академик календарь

Skip to content