Skip to content

Хүний эрхийн мэдрэмжтэй, чадварлаг мэргэжилтний эрэлт хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж буй өнөө үед бид өөрсдийн сургалтын арга технологи, хөтөлбөрийг жилээс жилд шинэчлэн хөгжүүлж, орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжилтэн, бие хүнийг бүтээж, үндэсний төдийгүй олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд амжилттай нийлүүлсээр байна.

“Бидний 33 жилийн хөгжил дэвшил, хуримтлуулсан туршлаган дээр суурилан бүтээсэн сургалтын онцлог арга барил, чансаатай профессор багш, судлаачдын багийн тусламж, чин сэтгэл нь Шихихутугчууд та бүхний ирээдүйд болон насан туршдаа хийж бүтээх дүүрэн хүслийг баттай хамгаалагч, чиглүүлэгч луужин болох юм.”

- Шихихутуг их сургуулийн ректор, профессор Д.Оюунцэцэг

Хөтөлбөр

Мэдээ

Видео

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд гарсан ярилцлага, подкаст

Видео​

ШХИС-ийн тухай хэвлэл мэдээлэллийн хэрэгсэлд гарсан ярилцлага, подкаст

Шихихутугчууд бид нэгдмэл
зорилготой

Арга хэмжээний календарь

Thu 29
Нээлттэй хаалганы өдөрлөг 2024
Fri 23
Хаварын сагсан бөмбөгийн тэмцээн
Tue 20
Удахгүй болох арга хэмжээ

Арга хэмжээ

Арга хэмжээ

Skip to content