Skip to content

Хүний эрхийн мэдрэмжтэй, чадварлаг мэргэжилтний эрэлт хэрэгцээ өсөн нэмэгдэж буй өнөө үед бид өөрсдийн сургалтын арга технологи, хөтөлбөрийг жилээс жилд шинэчлэн хөгжүүлж, орчин үеийн хэрэгцээ шаардлагад нийцсэн мэргэжилтэн, бие хүнийг бүтээж, үндэсний төдийгүй олон улсын хөдөлмөрийн зах зээлд амжилттай нийлүүлсээр байна.

“Бидний 33 жилийн хөгжил дэвшил, хуримтлуулсан туршлагад суурилан бүтээсэн сургалтын онцлог арга барил, чансаатай профессор багш, судлаачдын багийн тусламж, чин сэтгэл нь Шихихутугчууд та бүхний ирээдүйд болон насан туршдаа хийж бүтээх дүүрэн хүслийг баттай хамгаалагч, чиглүүлэгч луужин болох юм.”

- Шихихутуг их сургуулийн ректор, профессор Д.Оюунцэцэг

Хөтөлбөр

Мэдээ

Видео

Хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэлд гарсан ярилцлага, подкаст

Видео​

ШХИС-ийн тухай хэвлэл мэдээлэллийн хэрэгсэлд гарсан ярилцлага, подкаст

Шихихутугчууд бид нэгдмэл
зорилготой

Арга хэмжээний календарь

Fri 7
2024 Graduation Ceremony
Wed 22
Open day 2024
Alumni Association Friendly Sports Tournament 2024

Арга хэмжээ

Шихихутуг их сургууль I байр, 5-р давхарт

Шихихутуг их сургуулийн I байр

Арга хэмжээ

Skip to content